دانلود آهنگ حمید عسکری مقصر

دانلود آهنگ قدیمی حمید عسکری مقصر
با موزیکن باشید با سوپرایز فوق العاده خفن احساسی و عاشقانه ؛ دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و احساسی با صدای حمید عسکری با نام▎ رو سکوت کاغذم باز امشب؛ قلمم به گریه افتاد و نوشت▎ (آهنگ مقصر) با دو بیت ریت ۱۲۸ و ۳۲۰ و متن ترانه این آهنگ
⑊⑊ Hamid Askari – “Moghaser”》 〷 New Music Play & Download With Text In Musican 》
حمید عسکری مقصر

متن آهنگ مقصر حمید عسکری

─── ︴ ♪♪♩♩〷♩♩♪♪︴ ───
خَبری از تو و بَرگشتَن نیســـت, مَن دیگه پَنجِرهِ رو می بـــنَدَم!!
تو آینه زُل می زَنَم به صورَتم؛ مَن دارَم برای کی می جَــــنگم؟؟
خیلی حَرفا واسه گُفتَن دارم:) واسه عَکسی که ازَت جــــا مونده..
تو مقَصِر هَمه دردامـــی ؛که هَمه وجودَم و ســـــوزونده.
رو سُکوت کاغَذَم باز اِمشب؛ قَلمَم به گِریه اُفتادُ و نِوشت…
با دَستایی کِه هَمَش می لَـــرزید؛ واسَت این دردهِ دِلا رو مــــی نِوِشت!!!
توی عَکسِت هَم بِهِم می خَنــــدی :(تو روزایی کِه هَمَش؛ اَشکِ چِـــشام
واسه زَخمی که ازت خوردم مـــن \\حَتی زِندِگی دیگه سَخته\\ بَــــــرام

خَبری از تو و برگشتَن نیـــست؛ <<<>>>
تو آینه زُل می زَنم به صورَتم, مَن دارم برای کی می جَنگـــم؟
خیلی حَرفا واسه گُفتن دارَم ؛واسه عَکسی که ازَت جا مــــونده!!
تو مُقَصِر هَمه دردامی! که هَمه وجودَم و ســـــوزونده..
رو سُکوت کاغَذَم؛ باز اِمشـــــب قَلمَم به گِریه افتاد و نِوِشت…
با دَستایی کِه هَمَش می لَــــرزید، واسَت این درده دِلا رو می نِوشــــت
توی عَکسِت هَم بِهِم می خَـــندی تو روزایی ؛که هَمَش اشکِ چِشــــام
واسهِ زخمی که ازَت خوردَم مَن؛ حَتی زِندگی دیگه سَخته بَـــــــــرام
─── ︴ ♪♪♩♩〷♩♩♪♪︴ ───

حمید عسکری مقصر

دیدگاه خود را بگذارید